Presidensi untuk orang-orang Turki di luar negara dan komuniti yang berkaitan untuk merekrut 5 orang yang dikontrak

Kepresidenan orang Turki di luar negara dan komuniti yang berkaitan akan membuat pengambilan kakitangan maklumat secara kontrak
Kepresidenan orang Turki di luar negara dan komuniti yang berkaitan akan membuat pengambilan kakitangan maklumat secara kontrak

Untuk diambil bekerja dalam Kepresidenan untuk Orang Turki Luar Negara dan Komuniti Berkaitan, jumlah amaun yang dinyatakan dalam Jadual-657 dalam skop "Prinsip Mengenai Penggajian Kakitangan Kontrak" dikuatkuasakan dengan Perkara 4/B Undang-undang Penjawat Awam No 06.06.1978 dan Keputusan Majlis Menteri-menteri bertarikh 7 dan bernombor 15754/1. Kakitangan kontrak akan diambil untuk 5 jawatan. Tarikh tutup permohonan ialah 31 Januari 2022.

Untuk Butiran Iklan KLIK DI SINI

Presidensi orang Turki di luar negara dan komuniti yang berkaitan akan merekrut kakitangan yang dikontrak

KEPERLUAN UNTUK PEPERIKSAAN KEMASUKAN

SYARAT-SYARAT AM

1- Untuk memiliki kelayakan yang dinyatakan dalam subperenggan (A) Perkara 657 Undang-undang Penjawat Awam No. 48:

a) menjadi warganegara Republik Turki,

b) Tidak boleh dilucutkan hak awam,

c) Walaupun tempoh yang dinyatakan dalam Perkara 53 Kanun Keseksaan Turki telah berlalu; jenayah terhadap keselamatan negara, walaupun diampunkan atau dipenjarakan selama satu tahun atau lebih kerana jenayah yang dilakukan dengan sengaja, jenayah terhadap perintah perlembagaan dan fungsi perintah ini, penyelewengan, penyelewengan, rasuah, kecurian, penipuan, pemalsuan, pelanggaran amanah, penipuan Tidak boleh disabitkan dengan kebankrapan, penipuan bidaan, penipuan, pengubahan nilai harta yang timbul daripada jenayah atau penyeludupan,

ç) Dari segi status tentera; tidak terlibat dalam perkhidmatan ketenteraan, bukan untuk usia ketenteraan, atau telah melakukan perkhidmatan ketenteraan aktif jika dia telah mencapai usia perkhidmatan ketenteraan, atau ditunda atau dipindahkan ke kelas simpanan,

d) Tanpa menjejaskan peruntukan Perkara 53, tidak mempunyai penyakit mental yang boleh menghalangnya daripada melaksanakan tugasnya secara berterusan.

2- Berumur di bawah 35 tahun pada hari pertama Januari tahun di mana peperiksaan kemasukan diadakan (lahir pada atau selepas 01 Januari 1987).

3- Bersikap positif hasil kajian arkib.

4- Jenis skor KPSS dan pilihan pemohon, dengan syarat telah memperoleh sekurang-kurangnya 2020 mata daripada Kumpulan Peperiksaan Pemilihan Kakitangan Awam (B) yang diadakan oleh ÖSYM pada tahun 93, KPSS P (94) untuk graduan ijazah bersekutu dan KPSS P (60) jenis markah bagi lepasan pendidikan menengah.Menjadi antara calon 10 kali ganda bilangan jawatan yang diumumkan mengikut ranking markah yang akan dibuat berdasarkan tajuk jawatan yang diumumkan.

5- Calon hanya boleh memohon peperiksaan tajuk jawatan. Permohonan untuk lebih daripada satu gelaran jawatan tidak akan diterima.

6- Mereka yang kontraknya ditamatkan oleh institusi mereka kerana bertindak bertentangan dengan prinsip kontrak perkhidmatan semasa bekerja dalam jawatan kakitangan kontrak 4/B di institusi dan organisasi awam dan mereka yang menamatkan kontrak perkhidmatan secara unilateral dalam tempoh kontrak mesti telah melengkapkan tempoh menunggu selama setahun pada tarikh permohonan. Namun, mereka yang mengakhiri kontrak mereka secara sepihak sesuai dengan subperenggan (a), (b) dan (c) perenggan keempat Lampiran 1 Prinsip-Prinsip Mengenai Pekerjaan Personel Kontrak tidak tunduk pada jangka waktu tunggu satu tahun yang disebutkan di atas .

SYARAT-SYARAT KHAS

1- Kakitangan Sokongan (Kakitangan Pembersihan)

a) Lulus dari mana-mana bidang institusi pendidikan menengah.

b) Sebaik-baiknya, mempunyai sijil pembersihan dan/atau kebersihan yang dikeluarkan oleh institusi dan organisasi awam.

c) Tidak mempunyai penyakit berjangkit. (Hak untuk dilantik dengan berjaya dalam peperiksaan kemasukan) kazanBagi membolehkan calon dilantik, mereka mesti mengemukakan laporan lembaga kesihatan, yang akan mereka terima daripada hospital negeri sepenuhnya yang bergabung dengan Kementerian Kesihatan, termasuk kenyataan bahawa mereka tidak mempunyai sebarang penyakit berjangkit.)

2- Pengaturcara

a) Untuk memperakui bahawa beliau telah mengikuti kursus dalam bidang pengaturcaraan komputer, dengan syarat beliau telah lulus dari jabatan berkaitan pengaturcaraan komputer di institusi pengajian tinggi pada ijazah bersekutu atau mempunyai ijazah bersekutu, atau mempunyai sijil yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Negara dalam bidang ini.

b) Mempunyai sekurang-kurangnya tahap D YDS atau pengetahuan bahasa asing yang setara.

c) Seelok-eloknya mempunyai sijil .NET/C#/ASP.NET.

CARA PERMOHONAN DAN TEMPAT PENGHANTARAN DOKUMEN PERMOHONAN

1- Permohonan, Presidensi Oğuzlar Mah. Ia akan dihantar ke bangunan perkhidmatan utama di Mevlana Bulvarı No: 145 Balgat/Çankaya/ Ankara dengan tangan atau melalui pos. Presidensi tidak bertanggungjawab atas sebarang kelewatan dalam mel.

2- Permohonan peperiksaan kemasukan akan bermula pada 17.01.2022 pada hari Isnin, 09.00 dan berakhir pada 31.01.2022 pada hari Isnin, 18.00. Permohonan yang akan sampai ke Presiden selepas tempoh permohonan tidak akan dipertimbangkan.

3- Permohonan calon dengan dokumen permohonan yang hilang tidak akan diterima, dan calon dalam situasi ini tidak akan dapat menuntut sebarang hak. Calon yang menyedari terdapat kekurangan atau kesilapan dalam maklumat mereka perlu memperbaharui permohonan mereka sehingga tamat tempoh permohonan.

4- Sekiranya calon mempunyai dua atau lebih mata dalam iklan, mereka hanya boleh memohon satu jenis mata dan paling banyak satu kedudukan. Permohonan calon yang membuat lebih daripada satu pilihan akan dianggap tidak sah. Calon dalam keadaan ini tidak akan dapat menuntut sebarang hak.

5- Calon yang telah tamat pengajian dari institusi pendidikan di dalam atau luar negara dan mempunyai kesetaraan dengan jabatan berkaitan berhubung taraf pendidikan yang dicari dalam pengumuman hendaklah mengemukakan dokumen kesetaraan mereka pada masa permohonan.

6- Calon yang akan memohon jawatan pengaturcara tetapi tidak mempunyai ijazah bersekutu dalam pengaturcaraan komputer daripada institusi pengajian tinggi, hendaklah mengemukakan dokumen yang menunjukkan bahawa mereka telah mengikuti kursus dalam bidang pengaturcaraan komputer atau sijil yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Negara dalam bidang ini, dengan syarat sekurang-kurangnya lulusan ijazah bersekutu.

7- Calon yang kontraknya ditamatkan oleh institusi mereka atau yang kontraknya ditamatkan secara unilateral oleh institusi mereka semasa mereka bekerja sepenuh masa dalam jawatan kakitangan kontrak 4/B di institusi dan organisasi awam mesti mengemukakan Dokumen Perkhidmatan yang diluluskan daripada institusi mereka sebelum ini, dalam untuk mengesahkan bahawa mereka telah menyelesaikan tempoh menunggu selama setahun.

Iklan Serupa

Jadilah yang pertama memberi komen

Yorumlar