Kementerian Tenaga dan Sumber Asli untuk Merekrut 65 Kakitangan Kontrak

kementerian tenaga dan sumber semula jadi akan merekrut penolong pakar
Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

10 (sepuluh) Pegawai Perlindungan dan Keselamatan Berkontrak, 30 (tiga puluh) Personel Sokongan Kontrak, 5 (lima) Juruteknik Kontrak dan 20 (dua puluh) Personel Pejabat Kontrak, untuk diambil bekerja di organisasi pusat Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (ANKARA). ), diperincikan di bawah, Untuk diambil bekerja dalam skop artikel 657/B yang dipinda Undang-undang Penjawat Awam No. 4, artikel Lampiran 06 bertajuk "Keperluan Peperiksaan" "Prinsip Mengenai Penggajian Kakitangan Kontrak", yang dikuatkuasakan dengan Keputusan Majlis Menteri-menteri bertarikh 06/1978/7 dan bernombor 15754/2 Selaras dengan peruntukan subperenggan (b) perenggan pertama, 2020 (enam puluh lima) kakitangan kontrak akan diambil, berdasarkan pada kedudukan markah kumpulan KPSS (B) 65, tanpa peperiksaan bertulis dan/atau lisan.

Kelayakan, syarat khas dan am berikut diperlukan untuk calon yang akan memohon pengambilan kakitangan berkontrak pada tarikh akhir permohonan.

Untuk Butiran Iklan KLIK DI SINI

KELAYAKAN YANG DIPERLUKAN DAN SYARAT KHAS

  • Untuk menamatkan pengajian dari mana-mana program ijazah bersekutu Institusi Pengajian Tinggi.
  • Untuk mendapat markah 2020 ke atas daripada jenis skor KPSS-P93 dalam Peperiksaan Pemilihan Kakitangan Awam 70,
  • Belum melengkapkan umur 18 dan di bawah umur 30 pada tarikh akhir permohonan,
  • Untuk mempunyai syarat dalam Perkara 10 Undang-undang Perkhidmatan Keselamatan Persendirian bertarikh 06/2004/5188 dan bernombor 10,
  • Untuk memiliki kad pengenalan pengawal keselamatan persendirian bersenjata yang belum tamat tempoh sehingga tarikh akhir permohonan,
  • Tidak mempunyai penyakit fizikal atau mental atau hilang upaya yang boleh menghalang pemenuhan tugas,
  • Tidak boleh lebih pendek daripada 170 cm, dan perbezaan antara dua digit terakhir ketinggian dalam sentimeter dan berat tidak boleh lebih daripada 15, tidak kurang daripada 15 (Sebagai contoh, berat calon yang tingginya 180 cm hendaklah 80+15=95 lebih, 80-15 Ia tidak boleh kurang daripada =65.)
  • Tidak mempunyai sebarang kecacatan untuk bekerja di luar waktu bekerja dan pada hujung minggu mengikut kewajipan yang perlu dilaksanakan,
  • Tidak berada dalam situasi yang menghalangnya daripada bekerja di kawasan tertutup dan terbuka secara syif 7/24 jam,
  • Walaupun tempoh yang dinyatakan dalam Perkara 26 Kanun Keseksaan Turki bertarikh 9/2004/5237 dan bernombor 53 telah berlalu atau telah diputuskan untuk menangguhkan pengumuman keputusan itu;

1) Tidak boleh dihukum penjara selama tempoh satu tahun atau lebih bagi jenayah yang dilakukan dengan sengaja.

2) Walaupun diampuni, jenayah terhadap keselamatan Negara, perintah perlembagaan dan fungsi perintah ini, kehidupan peribadi, kawasan sulit hidup dan imuniti seksual, dan jenayah dadah atau perangsang, penyelewengan, pemerasan, rasuah, kecurian, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan amanah, tidak boleh disabitkan dengan penipuan kebankrapan, penipuan bidaan, penipuan prestasi prestasi, pencucian aset yang timbul daripada jenayah, penyeludupan dan pelacuran.

3) Tidak mempunyai penyiasatan atau pendakwaan berterusan untuk jenayah terhadap perintah perlembagaan dan fungsi perintah ini, kehidupan peribadi dan bidang rahsia kehidupan, imuniti seksual, dan dadah atau perangsang.

KAEDAH PERMOHONAN DAN JANGKA MASA

4.1. calon; Permohonan akan dibuat secara elektronik melalui e-Kerajaan di Gerbang Kerjaya Kementerian Tenaga dan Sumber Asli-Pengambilan Awam dan Gerbang Kerjaya (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) dengan kata laluan e-Kerajaan, dan calon juga akan menyerahkan permohonan mereka kepada Kementerian Tenaga.gov.tr ​​​​antara tarikh permohonan. /alamat kerja-kerja-sumber-korporat-manusia-kapisi.

4.2. Permohonan akan bermula pada 09.05.2022 pada 9.30 dan berakhir pada 20.05.2022 pada 23.59.

4.3. Calon yang tidak memohon melalui alamat Gerbang Kerjaya (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) tidak akan dipertimbangkan, dan permohonan yang dibuat secara peribadi, melalui kurier atau melalui pos tidak akan diterima.

4.4. Maklumat tamat pengajian calon ijazah bersekutu dan siswazah yang akan memohon jawatan diterima secara automatik daripada Institusi Pengajian Tinggi melalui e-Kerajaan. Calon yang telah tamat pengajian dari institusi pendidikan di dalam atau luar negara dan mempunyai kesetaraan berhubung taraf pendidikan yang dicari dalam pengumuman ini hendaklah memuat naik dokumen berkaitan dalam format pdf atau jpeg ke medan "Document Indicating Equivalence" di bawah peringkat "Your Other Documents" semasa aplikasi e-Kerajaan.

4.5. Calon yang telah tamat pengajian dari salah satu program pendidikan menengah (Sekolah Menengah atau setaraf) yang akan memohon untuk iklan tersebut, yang maklumat tamat pengajiannya tidak datang secara automatik, hendaklah memuat naik dokumen pengijazahan mereka dalam format pdf atau jpeg.

4.6. Calon yang akan memohon jawatan Pegawai Perlindungan dan Keselamatan dikehendaki memuat naik kad pengenalan pengawal keselamatan persendirian bersenjata mereka, yang belum tamat tempoh sehingga tarikh akhir permohonan, di belakang dan di hadapan, dalam medan "Kad Pengenalan Pengawal Keselamatan Persendirian" di bawah Tab "Dokumen Lain".

4.7. Calon yang akan memohon jawatan Kakitangan Sokongan (Pemandu) akan memiliki lesen memandu kelas E atau lesen memandu kelas jenis D baharu mulai 17/04/2015 dengan pindaan disiarkan dalam Warta Rasmi bertarikh 29329/01/01 dan bernombor 2016 dalam Peraturan Lalu Lintas Lebuhraya. Ia mesti dimuat naik ke medan "Lesen Pemandu" di bawah tab "Dokumen Lain Anda".

4.8. Calon yang akan memohon jawatan Kakitangan Sokongan (Pemandu) hendaklah memuat naik dokumen Psikoteknik mereka ke medan "Dokumen Psikoteknik" di bawah tab "Dokumen Lain".

4.9. Calon yang kontraknya ditamatkan oleh institusi mereka atau yang kontraknya ditamatkan secara unilateral semasa bekerja sepenuh masa dalam jawatan kakitangan berkontrak (4/B) di institusi dan organisasi awam, untuk mendokumenkan bahawa mereka telah menyelesaikan tempoh menunggu satu tahun, mesti mengemukakan dokumen perkhidmatan yang diluluskan dalam format pdf dan jpeg daripada institusi terdahulu mereka. mesti dimuat naik pada masa permohonan.

4.10. "Transaksi anda telah berjaya diselesaikan" pada Platform Pengambilan Awam Gerbang Kerjaya. Sebarang permohonan tanpa inskripsi tidak akan dipertimbangkan. Oleh itu, calon hendaklah menyemak sama ada proses permohonan telah selesai.

4.11. Semasa permohonan dibuat dalam tarikh permohonan melalui Gerbang Kerjaya-Platform Pengambilan Awam; Permohonan dalam proses "Permohonan Belum Selesai" dalam ruangan "Status Permohonan" pada skrin "Aplikasi Anda" boleh dikemas kini dengan mengklik butang "Kemas Kini".

4.12. Pemohon bertanggungjawab untuk membuat proses permohonan bebas ralat, lengkap dan selaras dengan isu yang dinyatakan dalam pengumuman ini, dan memuat naik dokumen yang diminta ke sistem pada peringkat permohonan. Calon yang tidak mematuhi isu ini tidak akan dapat menuntut sebarang hak.

4.13. Calon yang berjaya melengkapkan permohonan mereka akan boleh mencetak "Maklumat Permohonan" selepas melengkapkan proses permohonan.

4.14. Calon hanya boleh memohon satu gelaran daripada jawatan yang diumumkan. Permohonan mereka yang memohon lebih daripada satu jawatan dan permohonan yang tidak dihantar dengan sewajarnya dan/atau tepat pada masanya tidak akan diterima.

4.15. Memandangkan calon akan menerima markah KPSS, ijazah bersekutu dan pendidikan sarjana muda, jabatan yang mereka lulus, perkhidmatan ketenteraan, rekod jenayah dan maklumat penduduk, mereka akan diperoleh melalui perkhidmatan web institusi berkaitan melalui e-kerajaan pada masa permohonan. .

Dokumentasi tidak akan diminta pada peringkat ini. Sekiranya terdapat kesilapan dalam maklumat calon tersebut, mereka mesti mempunyai pengemaskinian/pembetulan yang perlu dibuat oleh institusi berkaitan sebelum membuat permohonan.

Iklan Serupa

Jadilah yang pertama memberi komen

Yorumlar