Adakah Keputusan Peperiksaan BİLSEM Telah Diumumkan? Siasatan Keputusan Peperiksaan BİLSEM 2022

Adakah Keputusan Peperiksaan BILSEM Diumumkan? Pertanyaan Keputusan Peperiksaan BILSEM
Adakah Keputusan Peperiksaan BİLSEM Diumumkan? Siasatan Keputusan Peperiksaan BİLSEM 2022

Bila dan bila keputusan peperiksaan BİLSEM akan diumumkan dipantau dengan rapi. Satu tarikh telah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Kebangsaan mengenai keputusan BİLSEM. Penilaian pelajar mengikut bidang bakat mereka telah selesai antara 19 Februari dan 8 Mei. Dalam panduan yang diterbitkan oleh Kementerian, butirannya menjadi jelas. Selepas keputusan BİLSEM diumumkan, fasa penilaian individu akan bermula.

Bilakah Keputusan Peperiksaan BİLSEM Akan Diumumkan?

Keputusan peperiksaan BİLSEM akan diumumkan pada 13 Mei. hak pendaftaran kazanPelajar seterusnya akan diumumkan pada 19 Ogos 2022. Pelantikan penilaian individu akan dibuat antara 16 Mei dan 30 Mei.

Untuk keputusan peperiksaan BİLSEM KLIK DI SINI

Tarikh Peperiksaan Penilaian Individu BİLSEM

Pelajar yang akan dinilai selepas peperiksaan pertama Pusat Sains dan Seni akan dibawa ke peperiksaan BİLSEM dari 13 Jun hingga 12 Ogos.

Jika saya tahu kalendar 2022

  • Proses penilaian: 19 Mac - 8 Mei 2022
  • Hak untuk penilaian kazanPengumuman pelajar: 13 Mei 2022
  • Menerima permohonan rayuan: 16-23 Mei 2022
  • Penilaian bantahan: 24-30 Mei 2022
  • hak pendaftaran kazanPengumuman pelajar: 19 Ogos 2022

Bagaimana untuk Bantah Keputusan Peperiksaan BİLSEM?

Bantahan akan dibuat kepada suruhanjaya peperiksaan diagnostik wilayah dalam tempoh 5 (lima) hari bekerja selepas penyiaran penilaian awal dan keputusan penilaian individu di meb.gov.tr.

Bantahan terhadap penilaian awal dan keputusan penilaian individu akan dinilai oleh suruhanjaya peperiksaan diagnostik wilayah.

Untuk keputusan penilaian individu; Salinan bahan kepunyaan permohonan bantahan akan diminta daripada pusat permohonan oleh suruhanjaya peperiksaan diagnostik wilayah. Pusat permohonan, dengan memastikan kerahsiaan dan keselamatan bahan tersebut dalam sampul surat tertutup; Dokumen asal akan dihantar kepada komisen peperiksaan pengenalan wilayah, dengan syarat ia kekal bersamanya.

Tiada dokumen mengenai kandungan penilaian awal dan penilaian individu akan diterbitkan atau dikongsi.

Bantahan yang dibuat melalui faks dan e-mel tidak akan dipertimbangkan.

Bagaimanakah Pengukuran dan Penilaian BİLSEM Dilakukan?

Proses penilaian pelajar di peringkat gred 1, 2 dan 3 di pusat sains dan seni dilaksanakan dengan mengikut langkah-langkah di bawah:

  • a) Aplikasi pengimbasan kumpulan dengan komputer tablet
  • b) Membawa pelajar yang berjaya dalam aplikasi saringan kumpulan ke dalam penilaian individu mengikut bidang kemahiran mereka.

Pelajar yang berjaya dalam permohonan saringan berkumpulan akan dinilai secara individu mengikut bidang bakat mereka (mental umum, melukis dan bakat muzik) pada tarikh dan masa yang dimaklumkan kepada mereka.

Apakah itu BİLSEM?

Pusat sains dan seni (BILSEM); Ia merupakan institusi pendidikan khas yang dibuka untuk menyediakan pendidikan sokongan kepada pelajar yang melanjutkan pelajaran ke institusi pendidikan formal dan didiagnos mempunyai bakat istimewa dalam bidang keupayaan am akal, seni visual atau bakat muzik, bagi meningkatkan kebolehan mereka dan membolehkan mereka menggunakan kapasiti mereka pada tahap tertinggi.

  1. langkah: Pengenalpastian Calon Guru mengisi borang pemerhatian yang bersesuaian dengan bidang kebolehan murid.
  2. langkah: Saringan Kumpulan Peperiksaan Bilsem Pelajar yang dicalonkan adalah tertakluk kepada saringan kumpulan.
  3. langkah: Penilaian Individu Peperiksaan Bilsem Pelajar yang berjaya dalam peringkat saringan kumpulan dibawa ke peringkat penilaian individu.

Penilaian individu dibuat secara berasingan dalam bidang kebolehan mental, lukisan dan muzik umum. Pelajar yang melepasi ambang mata yang ditentukan oleh Direktorat Am semasa peringkat penilaian individu layak ditempatkan di pusat sains dan seni. kazanakan bekerja. Kerja dan prosedur berkaitan proses pemilihan pelajar untuk pusat sains dan seni akan dijalankan oleh suruhanjaya peperiksaan pengenalan wilayah.

Iklan Serupa

Jadilah yang pertama memberi komen

Yorumlar