Tender Perobohan Jambatan Fevkani

Tender Perobohan Jambatan Fevkani
Tender Perobohan Jambatan Fevkani

Tender perobohan jambatan Fevkani di Zonguldak, yang diputuskan untuk dirobohkan atas alasan ia tidak disokong, telah diadakan. Tender telah diadakan di dewan mesyuarat Perbandaran Zonguldak dan 4 syarikat telah menyertai tender tersebut.

Walau bagaimanapun, semasa tender, Naslı Scrap dikecualikan daripada tender kerana dokumen yang hilang. Kertas kerja yang hilang adalah penting untuk memastikan proses pembidaan berjalan dengan lancar dan telus, dan firma yang kehilangan kertas kerja sering dikecualikan daripada proses pembidaan.

Gursoy Izabelik (ANKARA) adalah firma yang membuat bidaan tertinggi dalam kalangan firma yang menyertai tender. Gürsoy İzabelik memenangi tender dengan 3 Juta 450 Ribu TL + VAT.

Dengan perkembangan ini, kerja-kerja perobohan jambatan Fevkani akan dijalankan oleh Gürsoy İzabelik, yang memenangi tender. Selepas proses perobohan selesai, perancangan akan dibuat tentang apa yang akan dilakukan untuk menggantikan jambatan itu dengan projek baharu.

📩 21/07/2023 10:29