Kementerian Dalam Negeri untuk Merekrut 124 Kakitangan Kontrak

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Langgan  


Kementerian Dalam Negeri akan mengambil 124 kakitangan kontrak. Tarikh akhir permohonan ialah 2 Disember 2021

Dari Kementerian Dalam Negeri:

PENGUMUMAN PEPERIKSAAN MASUK (LISAN) BERKAITAN PEMBELIAN 4/B KAKITANGAN KONTRAK UNTUK BEKERJA DI ORGANISASI PUSAT DAN WILAYAH

Dalam rangka Prinsip Mengenai Penggajian Kakitangan Kontrak dan Lampiran dan Pindaannya, yang dikuatkuasakan dengan Keputusan Majlis Menteri-menteri bertarikh 657/4/06 dan bernombor 06/1978, menurut perenggan (B) Perkara 7 Undang-undang Penjawat Awam No. 15754; Kakitangan yang dikontrakkan akan diambil untuk sejumlah 1 kekosongan, bilangan dan tajuk yang dinyatakan dalam Jadual No. Lampiran-2 dan Lampiran-124 di bawah, untuk diambil bekerja di bawah perintah organisasi pusat dan wilayah Kementerian kita, dengan peperiksaan kemasukan (lisan) akan diadakan di Ankara antara 22-29 Disember 2021. .

Untuk Butiran Iklan KLIK DI SINI

kakitangan kontrak dalam negeri akan mengambil pekerja

kakitangan kontrak dalam negeri akan mengambil pekerja

kakitangan kontrak dalam negeri akan mengambil pekerja

SYARAT PERMOHONAN KE UMUM PEPERIKSAAN

1- Untuk memiliki kelayakan yang dinyatakan dalam subperenggan (A) pindaan artikel 657 Undang-undang Penjawat Awam No. 48,

(a) Menjadi warganegara Republik Turki,

(b) Tidak boleh dilucutkan hak awam,

(c) Walaupun tempoh yang dinyatakan dalam Perkara 53 Kanun Keseksaan Turki telah berlalu; jenayah terhadap keselamatan negara, walaupun diampunkan atau dipenjarakan selama satu tahun atau lebih kerana jenayah yang dilakukan dengan sengaja, jenayah terhadap perintah perlembagaan dan fungsi perintah ini, penyelewengan, penyelewengan, rasuah, kecurian, penipuan, pemalsuan, pelanggaran amanah, penipuan Tidak boleh disabitkan dengan kebankrapan, penipuan bidaan, penipuan prestasi, pengubahan nilai harta yang timbul daripada jenayah atau penyeludupan,

(d) Dari segi perkhidmatan tentera bagi calon lelaki; tidak berada dalam perkhidmatan ketenteraan, tidak berumur ketenteraan, atau telah melakukan perkhidmatan ketenteraan yang aktif jika dia telah mencapai umur perkhidmatan tentera, atau ditangguhkan atau dipindahkan ke kelas simpanan,

(d) Tanpa menjejaskan peruntukan Perkara 657 Undang-undang Penjawat Awam No. 53, tidak mempunyai penyakit mental yang boleh menghalangnya daripada melaksanakan tugasnya secara berterusan,

2- Belum mencapai umur 35 tahun pada hari pertama Januari tahun di mana peperiksaan lisan diadakan (mereka yang lahir selepas 01/01/1986),

Pameran Industri Kereta Api Armin sohbet

Jadilah yang pertama memberi komen

Yorumlar